Eğitimlerimiz

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

İş yeri temizliği ve düzeni,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

İlk yardım,

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

Elle kaldırma ve taşıma,

Parlama, patlama ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma ve ergonomi,

Elektirik; tehlikleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri ve korunma presipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Güvenlik ve sağlık işareteri,

Kişisel koruyu donanım kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Taliye ve kurtarma ve İsg uzmanlarımız tarafından gerekli görülecek ek eğitimlerinin organize edilmesi.