İsg Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

-İSG mevzuat uygunluk denetimi

-Risk önleme sitemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması

-Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması

İş Sağlığı Uzmanı İstihdamı

-Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması

-Kşisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması

-Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti

-İzleme ve ölçme planlarının oluşturulması

-İSG kurulunun oluşturulması

-İş kazası ve meslek hastalıklarının istatistiklerinin oluşturulması

-Düzeltici faaliyet planlamasını yapılması

Risk Değerlendirmesi

-Alt işveren İSG uygulamalarının yönlendirilmesi

-Prosedür, plan, form ve talimatlarının hazırlanması

-Çalışma ortamı gözetimi

-Kaza ve olay önleme, araştırma sisteminin kurulması

-İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

-Acil durum sistemlerinin kurulması

İş izin sistemlerinin oluşturulması

ÇSGB müfettişleri denetimlerime hazırlık ve iştirak

Mevzuat değişiklikleri bilgilendirmesi