İş Güvenliği

İşyerinde ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet verilmesi İş Güvenliği Uzmanı/Danışmanlığı hizmetleri verilmesi İşyeri hekimi sağlanması İşe girişlerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait sağlık Raporu düzenlenmesi Risk Analizi

Ölçümler

Gürültü ölçümü Aydınlatma ölçümü Toz ve Gaz ölçümü Hava nem, akış hızı gibi termal konfor şartlarının ölçümü Vibrasyon ölçümü -Periyodik Teknik Hizmetlerimiz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği Eğitimleri İşyeri Durum Planlamaları ve Tatbikatları İşletme Belgesi İşlemleri İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri Çevre Yönetimi ve Denetimi Hizmetleri Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Gıda Güvenliği Eğitim ve Danışmanlığı

Sağlık Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetlerimiz - İlk Yardım eğitimi ve sertifikası - İşçi Sağlık muayeneleri ve raporları - İşçi Sağlık tetkikleri ve kontroller

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Haberler

İşe Giriş Muayenesi Zorunlu!

Bir iş yerinde çalışacakların işe alınmalarından önce iş yeri hekimi tarafından sağlık muayenesinden geçirilmeleri, işe elverişli olanların ve olmayanların ayrılmaları iş sağlığının temel kurallarındandır.   İşe giriş muayeneleri çalışılacak iş türünün tüm özellikleri ve tüm olumsuz etkenler göz önünde tutularak bilinçli olarak yapılmalıdır. Çalışanın çalışacağı iş yerinin tamamında veya işyerinin bir ünitesinde var olan tüm riskler

1 OCAK 2017’DEN İTİBAREN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından birisi yetişmiş iş gücünün yeterli olamamasıdır.  Avrupa Birliği uyum süreci kapsamına teknik ve mesleki alanda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, ölçmek ve belgelendirmek amacıyla 2006 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Bu kapsam içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuş ve standartlar belirlenerek, çalışanlar için gerekli sınav ve sertifikasyon işlemleri başlatılmıştır. Verilen eğitimler